Prohlášení o ochraně soukromí dodavatelé

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – dodavatelé DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36a, Praha – Karlín 18600, IČO: 26102749, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116353, (dále jen ‚DSI Czech s.r.o.‘)

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
DODAVATELÉ

V DSI Czech s.r.o. respektujeme soukromí všech subjektů dat, se kterými jsme v kontaktu, a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo pomocí jiných subjektů. Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si přečetli toto prohlášení, které vám poskytne více informací o zpracování vašich osobních údajů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SPRÁVCE

 Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
 Zaměstnanecký  IS Korespondence titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email,  údaje o obchodních partnerech, kontaktní osoba,  doručovací adresa
 IS Účetnictví Vedení účetnictví Titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací  adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení,  kontaktní osoba a pod.
 Obchodní  vztahy Uzavírání smluv 127 / 5 000 Výsledky prekladov star_border Údaje  o obchodních partnerech jako fakturační údaje,  dodací údaje, kontaktní údaje (tel. číslo, email),  kontaktní osoba, podpis
 Obchodní  vztahy Logistika  (doručení  zboží) Titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací  adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních  partnerech, kontaktní osoba, zboží
 Predarchívna  péče Predarchiv –  uchovávání  dokumentů Údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo,  email, údaje o obchodních partnerech a pod.
 Archivní péče Archiv –  uchovávání  dokumentů Údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo,  email, údaje o obchodních partnerech a pod.
 Marketing Sociální sítě jméno, příjmení, titul, přezdívka (nickname),  předmět zprávy a pod.
 Kamerové  systémy –  monitoring  skladu Monitoring  pohybu osob a  zboží podobizna dotčené osoby, monitoring pohybu osob  ve skladu, aktivity realizované ve skladu, datum a  čas těchto aktivit
 Webové  stránky Kontaktní  formuláře jméno, příjmení, email, tel. číslo, text zprávy
 Právní agenda Právní spory údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo,  email, údaje o obchodních partnerech, o  dlužnících, výši pohledávek a pod.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT – SPRÁVCE

DSI Czech s.r.o. bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

ČinnosťÚčelPrávny základ
KorespondenceZasílání a přijímání listové a elektronické dokumentace– Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
– Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Vedení účetnictvízpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů– Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Uzavírání smluvuzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery– Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Logistika (doručení zboží)logistika – doprava, manipulace, skladování zboží– Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Predarchiv – uchovávání dokumentůpředarchiv – plnění zákonných povinností– Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
– Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Archiv – uchovávání dokumentůarchiv – plnění zákonných povinností– Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Sociální sítězvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Monitoring pohybu osob a zbožíkontrola objednávek a zboží, ochrana majetku, bezpečnosti a zdraví, odhalování kriminality na základě oprávněného zájmu správce– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Kontaktní formulářezodpovězení zpráv a podnětů z kontaktních formulářů– Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.
Právní sporyprokazování, uplatňování nebo hájení právních nároků– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.

STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

DSI Czech s.r.o. jako správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami v následujících případech:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
KorespondenceZasílání a přijímání listové a elektronické dokumentace– Daňový úřad
– Celní úřad
– Důchodová pojišťovna
– Exekutorský úřad
– Policie ČR
– Sociální pojišťovna
– Soudy ČR
– Zdravotní pojišťovna
– Česká pošta
– Iné orgány štátnej správy
Vedení účetnictvízpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů– Daňový úřad
– Policie ČR
– Soudy ČR
– Prokuratura ČR
– auditor
Uzavírání smluvuzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery 
Logistika (doručení zboží)logistika – doprava, manipulace, skladování zboží– přepravní společnosti
– Cargo In Time s.r.o.
– DPD.cz
– Geis CZ s.r.o.
– Parcel Service Czech Republic s.r.o.
– TOPTRANS EU, a.s.
Predarchiv – uchovávání dokumentůpředarchiv – plnění zákonných povinností– Celní úřad
– Daňový úřad
– Důchodová pojišťovna
– Exekutorský úřad
– Sociální pojišťovna
– Zdravotní pojišťovna
– Statistický úřad
– Iné orgány štátnej správy
Archiv – uchovávání dokumentůarchiv – plnění zákonných povinností– Daňový úřad
– Exekutorský úřad
– Policie ČR
– Prokuratura ČR
– Sociální pojišťovna
– Soudy ČR
– Statistický úřad
– Iné orgány štátnej správy
Sociální sítězvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu– sociální sítě
Monitoring pohybu osob a zbožíkontrola objednávek a zboží, ochrana majetku, bezpečnosti a zdraví, odhalování kriminality na základě oprávněného zájmu správce– Policie ČR
– Prokuratura ČR
– Soudy ČR
– Státní úřad inspekce práce
Kontaktní formulářezodpovězení zpráv a podnětů z kontaktních formulářů 
Právní sporyprokazování, uplatňování nebo hájení právních nároků– Policie ČR
– Prokuratura ČR
– Soudy ČR
– advokátní kancelář

V takových případech mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pouze na uvedené účely a pouze v souladu s našimi pokyny nebo platnými právními předpisy. K vašim osobním údajům budou mít přístup i naši pracovníci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro uvedené účely a jen tehdy, pokud je pracovník vázán povinností mlčenlivosti.

UMÍSTĚNÍ OSOBNÍCH DAT

K vašim osobním údajům budou mít přístup oprávnění pracovníci DSI Czech s.r.o., v České republice v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, jedná se o následující případy:

ČinnosťÚčelKrajinaSpoločnosť

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SPRÁVCE

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování uvedené v tomto prohlášení.

ČinnosťDoba archivácie
KorespondencePo dobu 2 let
Vedení účetnictvíúčetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají; účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají;účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
Uzavírání smluvpo dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let
Logistika (doručení zboží)aktuální rok a následně po dobu 10 let
Predarchiv – uchovávání dokumentůpo dobu 1 roku
Archiv – uchovávání dokumentůzpravidla 10 let nestanoví-li zvláštní předpis jinak
Sociální sítě206 / 5 000 Výsledky prekladov star_border až do odstranění příspěvků samotnou dotčenou osobou, odstranění příspěvků z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotčené osoby o vymazání OÚ. Zprávy mažeme zpravidla jednou za 2 roky.
Monitoring pohybu osob a zbožípo dobu 14 dnů
Kontaktní formulářepo dobu vedení komunikace, maximálně 2 roky
Právní sporypo dobu promlčení nároku

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělili souhlas.

JAKÉ MÁTE PRÁVA

Podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s jejich zpracováním. Zde je uveden seznam těchto práv, i to, co dané právo pro Vás znamená.

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
  • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • S kým vaše osobní údaje sdílíme
  • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
  • Jaké máte práva
  • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
  • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
  • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.
Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu nebo změnuJe důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazáníPokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.
Právo na omezení zpracováníOd momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.
Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat zpracováníPokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajůMůžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasuVe většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK SE MOHU STĚŽOVAT OHLEDEM POUŽITÍ MÝCH DAT NEBO JAK UPLATŇUJE PRÁVA?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontakt na odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů: gdpr@dsi.cz .

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na gdpr@dsi.cz .